Barnes Dags rörelsen

uppstod vid sekelskiftet 1800-1900. Uppgiften var att samordna och organisera insamlings och välgörenhetsarbetet som hade pågått  sedan 1884. Syftet var att ge stöd för anordnandet av "stärkande sommarvistelser - kolonier - för fattiga, trångbodda, klena, svaga och sjukliga barn". Idén med sommarkolonier "kollo" härstammar från Schweiz. 1884 genomförde folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt Sveriges första kollo i Tulka i Roslagen. Den 11 - 12 maj 1901 anordnades i Casselska parken i Grängesberg, Sveriges första Barnens Dags fest. 1910 började man vid festen ge ut tidningen "Barnens Dagblad".

Barnens Dagblad, tidningen som

började ges ut 1910

 

Från början, fram till 1941 fanns ingen särskild samordning. Efter 1941 och fram till 1967 samordnades Barnens Dag i Sverige av Barnens Dags Ledares Förening. Som 1967 ombildades till Barnens Dags Riksförbund som alltjämt är sammanhållande organ för Sveriges Barnens Dag-rörelse. Även i Kristianstad anordnades Barnens Dag. Det första vykortet är från 1911, det enda på denna sida från detta år. Var festligheterna hölls vet jag inte men bilden verkar föreställa ett teaterspel. Kanske anordnades Barnens dag på Udden, vilket skedde 1916, som tydligen var en stor händelse för det gavs ut många vykort, likaså 1919.

På kortets baksida kan

man läsa följande. Menageri å Udden

20-21 maj 1916.

Elefantföraren är

Löjtnant Magnus Kruse,

som omkom i en

flygolycka sommaren

1916 i Skillingaryd.

 

Det har även getts ut vykort 1943, då Barnens dag anordnades i Tivoliparken, som troligen var den mest välbesökta,  då den besöktes av 25 000 personer, under en kväll .

Från det det

välbesökta

tivoliparken 1943

Även 1944 gavs det ut vykort och 1946, som hade som tema järnvägsinvigningen 1865. Jag har ännu inte hittat vykort från några andra år, men det finns kanske, om inget annat så finns det säkert fotografier. Dessa år anordnades Barnens Dag på söder.

Barnens Dag 1946

med temat järnvägsinvigningen 1865.

Bilden tagen på

Kristianstad Södra.