Båthamnen med Fiskarbacken låg där Tvärkanalen (nuvarande Nya Boulevarden) mynnade ut i Helgeå. När tvärkanalen hade fyllts igen 1874 utvidgade man området norrut till en hamnbassäng, vilken även fungerade som genomfart för båtar som gick norrut i den dåvarande kanalen. I början på 1900-talet hade kanalen fyllts igen och kvar blev hamnbassängen som nu var en ren småbåtshamn. 1953 började man fylla igen båthamnen för att på dess plats bygga ett nytt badhus.