Larsson & Persson Järnhandel 

Per Larsson och Lars Persson etablerade 1872, sin järnhandel på Västra Storgatan 42. Larsson & Persson som företaget kom att heta, var från början en diverseaffär som efterhand utvecklades till järn och maskinhandel. Järnhandeln fanns kvar på denna adress fram till 1906, då Per Larsson, som sedan flera år drivit företaget ensam, köper fastigheten vid Östra Storgatan 57.

Ägaren till denna fastigheten var Julius Cohn från Göteborg, han var förövrigt granne med sin "Cohns filial" till Per Larsson vid Västra Storgatan. I de nya lokalerna hade Frans Lyzell haft sin manufakturhandel. Per Larsson avled 1912 och hans son Folke Larsson tog nu över och driver företaget i flera år.

På 1940-talet hade Ernst Hansson övertagit järnhandeln och under 1950-talet var det Gunnar Wendel som drev järnhandeln. Detta gjorde Gunnar fram till 1962 då företaget upphörde. Fastigheten revs året efter.