Skånska Yllefabriken

Flygfoto 1940-talet

No_2760

Yllefabriken  1901

No_1740

Yllefabriken  1901

No_9263OP

Yllefabriken  1903

No_2019

Yllefabriken  1901

No_9053AA

Yllefabriken  1905

No_2006

 

Yllefabriken

1910-talet

No_1928

 

Yllefabriken

1940-talet

No_1058

 

Yllefabriken  1951

No_1742

 

Yllefabriken  1955

No_1059

Yllefabriken  1960

No_1060

Interiör 1920-talet

No_2962