Det är många med mig som finner ett stort nöje i att titta på bilder och då kanske mest sådana man själv, på något sätt har anknytning till. Bilder från kvarteren där man växte upp. Platser som förändrats, platser där man själv har många minnen ifrån. Händelser man var med om och som finns bevarat inom en som ett kärt minne. Bilder på gator, hus, torg och folkliv som förändrats, eller sedan länge är borta. Bilder från en tid som en gång var och som aldrig kommer tillbaka. På denna sida visas i huvudsak vykort. Jag hoppas att du som besökare finner nöje i att botanisera. Kanske kan sidan inspirera fler att börja samla. Gamla vykort/foton är en kulturskatt som måste bevaras. Det är flera som bidragit på olika sätt, vilket har gjort att jag kan visa vykort/foton som är mycket ovanliga och vilka jag själv aldrig kommer att få tag på. Till dessa vill jag rikta ett stort tack till. Jag vill även tacka alla de som genom mail visat sin uppskattning.