BARBACKA

Kvarnen - Köpmannabolaget - Båthamnen med Fiskarbacken

Barbackaområdet

Båthamnen med Fiskarbacken låg där Tvärkanalen (nuvarande Nya Boulevarden) mynnade ut i Helgeå. 1874 hade tvärkanalen fyllts igen och man utvidgade området norrut till en hamnbassäng, vilken även fungerade som genomfart för båtar som gick norrut i den dåvarande kanalen. I början på 1900-talet hade kanalen fyllts igen och kvar blev hamnbassängen som nu var en ren småbåtshamn. 1953 började man fylla igen båthamnen för att på dess plats bygga ett nytt badhus

 

Fiskarbacken med Båthamnen för 1905

 

Badhuset invigs 1957 och var landets modernaste. 1995 invigs det på nytt efter stora om och tillbyggnader med bl.a. en ny 25-meters bassäng. Varmbadhus var ingen ny företeelse. Kristianstads första varmbadhus kom till redan på 1830-talet och fungerade fram till 1861. Badhuset låg i en liten envåningsbyggnad på Nya Boulevarden 12. Huset rev så sent som 1992. 1862 hade man i Tivoliparken, söder om Tivolibadet, nära Helgeå, byggt ett nytt badhus, ett 1 1/2 –plans hus i trä. Huset kom senare att bli tvättinrättning efter att ett nytt 1893 hade byggts. Det nya badhuset vari två våningar och byggt i tegel. Badhuset låg i närheten av järnvägen nära gångtunneln. I dag är där parkeringsplats. Huset revs 1958.

 

Badhuset som invigdes 1957 på platsen där båthamnen en gång låg

 

Köpmannabolaget eller Kristianstads Köpmannabolag, kom till Barbacka 1893 då man köpte tomten av staden. Man hade tidigare huserat på Östra salutorget, i magasinsbyggnader man övertagit av handlanden George Magnus Krook 1875, magasinsbygnader som senare kom att kallas Lavessons magasin. Grosshandlare Sture Malmgren köpte fastigheten 1965 han hade även sin bostad här. Engrossfirman Sture Malmgrens fanns tidigare på Södra Kaserngatan. 1989 blev staden åter ägare för att under de närmaste 3 åren bygga om och till för att skapa Kulturhuset Barbacka

 

Kristianstads Köpmannabolag som 1965 blev Engrossfirman Sture Malmgrens

 

Kvarnen kom till Barbacka 1881 då Mårten Persson flyttade sin kvarnrörelse från Torsebro, där den tidigare hade legat. Verksamheten växte hela tiden med nya byggnader vilket gjorde att Kvarnrörelsen till slut kom att dominera hela Barbackaområdet. Mårten Perssons Valskvarn var dess namn fram till 1972 då den övertogs av Kungsörnen AB. 1985 fick kvarnen en ny ägare och namnet blev AB Nord Mills, namnet den behöll fram till den 6 september 1991 då kvarnen stannade för gott. I dag är området helt förändrat, silobyggnaderna är rivna och i kvarnbyggnaden finns bl.a. Försäkringskassan och restaurang Kvarnen. Längs Helgeå finns numera flera höghus.

 

Mårten Perssons Valskvarn 1948. Tvåvåningshuset mellan de högre husen bygger 1893 Christianstads Andelsmejeri AB  Fastigheten köps 1903 av Kristianstads kexfabrik

 

Barbackaområdet har det funnits många olika företag. De mest kända och varaktiga, är naturligtvis de två ovannämnda, (Kvarnen och Köpmannabolaget). Men det finns ett företag som fortfarande finns kvar, dock på annan plats och det är Kristianstads Tvättanstalt som påstås har legat här på 1920-talet. Det fanns nämligen en tvättinrättning här som drevs av John O Svensson med kompanjon. Folke Marnfeldt köpte 1932 företaget, där han varit verksam som disponent. 1936 uppförde han en fastighet på Villandsgatan 10, där det än i dag är verksamt. Ture Björklund köpte 1929 fastigheten på tomt nr.14, tillsammans med fem andra stadsbud. 1939 blev han själv ensam ägare, varpå han 1944 sålde den till Express & Stadsbud som hade möbelförvaring i huset. Här flyttade senare tryckeri Blanketten in 1980. 1995 blev Kommentus gruppen AB nya ägare.

1876 fanns här en cigarrfabrik. Holmagården var ett namn på ett bostadshus och bakom detta fanns Månssons Bageri som levererade wienerbröd till Ekenabben. 1893 har Christianstads Andelsmejeri AB byggt ett tvåvåningshus, där bottenvåningen innehåller mejeri och på ovanvåningen en lägenhet. Mejeriet fanns kvar fram till 1895. Fastigheten köps 1903 av Kristianstads kexfabrik, som bygger om mejeriet till kexfabrik. Det fanns ett garveri och här var Bergs Handskfabrik. 1945 byggde plåtslagarna Olof Friberg och Wiking Nilsson ett tvåvåningshus med plåtslageriverkstad i bottenplanet och två lägenheter i ovanvåningen. 1961 blev Wiking Nilsson ensam ägare. 1989 köptes fastigheten av Wramsåns Ekonomiförvaltning AB. Det har även funnits ett Tunnbinderi som troligen gjorde smörtunnor och fick en gata uppkallad efter sig Tunnbindaregatan. Fabrikör Rafsten tillverkade svarvade lampkupor, blomstervaser och andra produkter av alabaster. Gotthard Larsson hade en förnickligsverkstad och Vilhelm Olsson en Skrotfirma. Det fanns isbodar som många av stadens Conditorier hade, den största hade Svanevikaren som ägde Färlövs Mejeri. Auktionskammaren höll också till på Barbacka under ett antal år. Transformatorstationen byggdes 1907 av Hemsjö Kraftaktiebolag. Här hade också vattenverket rör för intag av det mer eller mindre bra Helgeåvatten som Kristianstadborna fick dricka ända tills början av 40-talet då man började ta vatten från djupborrade brunnar.

 

 

  

Flygfoto över Barbacka

no_1301

Del av flygfoto

no_1301B

Flygfoto över Barbacka

no_1491

Del av flygfoto

no_1491B

Flygfoto över Barbacka

no_2335

Del av flygfoto

no_2335B

Köpmannabolaget och

Mårten Perssons Valskvarn

no_KK111

Norra kanalen västerut F1905

no_2121

Norra kanalen österut  1904

no_2599

Köpmannabolaget och

Kvarnen 1943

no_1181

Köpmannabolaget och

Kvarnen 1941

no_1391

Köpmannabolaget och

Kvarnen 1940-talet

no_1644